Atrakcje w Kazimierzu

Unikatowy zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy miasta wpisany został w całości do rejestru zabytków. Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. Kazimierz Dolny noclegi uznany został za „Pomnik Historii”. Kościół św. Anny, nazywany szpitalnym, stoi przy ul. Lubelskiej kilkadziesiąt metrów za synagogą w kierunku wschodnim. Murowany kościół został wzniesiony około 1670 roku na miejscu wcześniejszego, drewnianego, …