Bieszczadzkie tematy – Choceń

Choceń jest nieistniejąca wsią położoną u podnóży Kiczery Choceńskiej (654 m n.p.m.), Gabry Wierchu ( 743 m n.p.m) i Ropy (542 m n.p.m.), pomiędzy Cisowcem i Średnim Wielkim (Serednim Wielkim). Dawna zabudowa wsi ciągnęła się wzdłuż potoku Chocenka mającego swoje źródła na wysokości ok. 580-590 m n.p.m. Pierwsza pisemna wzmianka o Choceniu pochodzi z roku …