Atrakcje w Kazimierzu

Unikatowy zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy miasta wpisany został w całości do rejestru zabytków.
Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. Kazimierz Dolny noclegi uznany został za „Pomnik Historii”.

Kościół św. Anny, nazywany szpitalnym, stoi przy ul. Lubelskiej kilkadziesiąt metrów za synagogą w kierunku wschodnim. Murowany kościół został wzniesiony około 1670 roku na miejscu wcześniejszego, drewnianego, XVI wiecznego lub starszego. Kazimierz Dolny pensjonaty
Budynek kościołu jest jednonawowy, z węższym od nawy, półkoliście zakończonym prezbiterium. Elewacje: frontowa i tylna zwieńczone są renesansowymi szczytami

Kamienica Biała
pochodząca z XVI wieku, przebudowana w 1640 roku, elewacja pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. Dużo skromniejsza fasada z attykami przypominającymi te z kamienicy celejowskiej, ale też prostsze. Tu miał przez wiele lat swoją pracownię malarz Zenon Kononowicz (1903- 1971). Na piętrze mieści się muzeum Oskara Sosnowskiego. Jak świadczy sympatyczna tabliczka na ścianie kamienicy, odrestaurowali ją „w 2002 roku Anna Sosnowska i Edgar Baker jako symbol miłości…” Kazimierz Dolny wille

Kamienica Celejowska najważniejszy zabytek przy Senatorskiej, to jedna z trzech kamienic (obok kamienic Przybyłów) – szczytowych osiągnięć rodzimego stylu w późnorenesansowej architekturze mieszczańskiej
więcej

Baszta
Podejście pod Basztę Położona o kilka minut dość uciążliwego marszu (bo pod górkę) od zamku kazimierska wieża zwana basztą jest najstarszym zabytkiem miasta. Została zbudowana z miejscowej opoki w XIII lub XV wieku jako jedyna kamienna część drewnianego zamku strzegącego w średniowieczu przeprawy na Wiśle. Po zamku nie ma juz nawet śladu Kazimierz Dolny pokoje gościnne

Kościół farny Imponująca, renesansowa bryła fary wznosząca się na północny wschód od rynku, dominuje nad nim i nad całym centrum Kazimierza. Obie pierzeje podłużnego rynku wyznaczają linie zbiegające się właśnie na wielkiej bryle fary. Z kolei dla patrzącego z dalszej odległości, z klasztoru lub znad Wisły, fara jest najniższym z trzech elementów (Fara – zamek – baszta) kolejno wznoszących się nad miastem, coraz wyżej i coraz dalej od rynku więcej

Zamek
Widok z Baszty na Zamek i Kazimierz Zamek został zbudowany w połowie XIV wieku na rozkaz Kazimierz Wielkiego. W XV wieku dobudowane zostały dwa skrzydła mieszkalne (wyższe od strony zachodniej i parterowe od strony rzeki. W XVI wieku dobudowana została wieża mieszkalno-obronna. W czasach świetności, w latach 1509-44 zamkiem władali Firlejowie Kazimierz Dolny apartamenty

Synagoga
W odległości kilkudziesięciu metrów od rynku, przy ul Lubelskiej, po prawej stronie widzimy synagogę. To XVIII wieczny budynek zbudowany z opoki i przykryty gontem. Budynek został zdewastowany przez Niemców w w1942 roku i odbudowany po wojnie. Przez pół wieku funkcjonowało tu kino. Kilka lat temu synagoga stała się własnością Żydowskiej Warszawskiej Gminy wyznaniowej

Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i Klasztor Reformatów
Kościół Zwiastowania NMP i klasztor Reformatów Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztor Reformatów – położone sa na południe od rynku, na Plebaniej Górze i stanowią doskonały punkt widokowy. Z klasztornych murów obejrzeć można miasteczko i przede wszystkim położone na przeciwległym brzegu doliny grodarza, kościół Farny, a za nim zamek i górę trzech krzyży